Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!

Ventily hydrantové/požiarne

Teleso ventilu má hrdlá s vonkajším závitom (vstup a výstup), ventil je vretenového typu s ovládacím kolieskom a osy oboch hrdiel zvierajú uhol 120° a výstupné hrdlo umožňuje osadenie hrdlovej tlakovej polospojky.

4Produkt 14