Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!

Spúšťač (bombička náplň CO2) - RWA

Hlavnou funkciou zariadenia na prirodzený odvod tepla a splodín horenia je zabezpečiť kontrolovaný odvod splodín horenia a tepla za súčasného prívodu čerstvého vzduchu. Jeho úlohou je znížiť a ustáliť teplotu v danom dymovom úseku a vytvoriť pri podlahe vrstvu s nízkym výskytom dymu. Týmto spôsobom vzniknú únikové cesty pre osoby nachádzajúce sa v objekte a zásahové cesty pre ľahší prístup jednotliek hasičského a záchranného zboru. Znížením teploty a redukciou dymu v priestore zariadenie zamedzuje vzniku sekundárnych požiarov i nekontrolovateľne rozvinutého požiaru.  Zamedzuje vzniku  poškodenia zdravia  a rozsiahlym škodám na majetku.