Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!

Fire valves

Teleso ventilu má hrdlá s vonkajším závitom (vstup a výstup), ventil je vretenového typu s ovládacím kolieskom a osy oboch hrdiel zvierajú uhol 120° a výstupné hrdlo umožňuje osadenie hrdlovej tlakovej polospojky.

4product 14