Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!

HASIAC PROSTRIEDOK REINOLDMAX 750ml 3A 21B E 5F

Hasiaci sprej držte vo zvislej polohe. Oheň je vhodné hasiť zo vzdialenosti cca 1 m, z hľadiska maximálneho využitia tlaku prúdu hasiacej látky. Podľa potreby a situácie možno hasenie prerušovať uvoľnením rozprašovača. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia (až do vyčerpania hasiacej látky).

Nie je na sklade
10,77 (8,98+DPH)
Podrobnosti

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Je určený na hasenie požiarov triedy A, B, F a E

Hasiaca schopnosť trieda požiaru:
A - Požiare pevných horľavých látok (napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, plast a pod.)
B - Požiare horľavých kvapalín (napríklad: benzín, nafta, oleje, farby, alkohol a pod.).
F - Požiare jedlých olejov a tukov
E - Elektrické zariadenie pod napätím

Testovaný na hasiacu schopnosť:
3A, 13B, 5F, E - elektrické zariadenia pod prúdom do 1000V.

Údajov
Brand:
Reinoldmax
EAN číslo:
REMAX75
Hmotnosť:
1 kg/kus