Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!
HASIAC PROSTRIEDOK REINOLDMAX 750ml 3A 21B E 5F
HASIAC PROSTRIEDOK REINOLDMAX 750ml 3A 21B E 5F
15,36 (12,80+DPH)

HASIAC PROSTRIEDOK REINOLDMAX 750ml 3A 21B E 5F

Hasiaci sprej držte vo zvislej polohe. Oheň je vhodné hasiť zo vzdialenosti cca 1 m, z hľadiska maximálneho využitia tlaku prúdu hasiacej látky. Podľa potreby a situácie možno hasenie prerušovať uvoľnením rozprašovača. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia (až do vyčerpania hasiacej látky).

Skladom: 5 kus
15,36 (12,80+DPH)
Podrobnosti

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Je určený na hasenie požiarov triedy A, B, F a E

Hasiaca schopnosť trieda požiaru:
A - Požiare pevných horľavých látok (napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, plast a pod.)
B - Požiare horľavých kvapalín (napríklad: benzín, nafta, oleje, farby, alkohol a pod.).
F - Požiare jedlých olejov a tukov
E - Elektrické zariadenie pod napätím

Testovaný na hasiacu schopnosť:
3A, 13B, 5F, E - elektrické zariadenia pod prúdom do 1000V.

Údajov
Výrobca / Značka:
Reinoldmax
EAN číslo:
REMAX75
Objemová hmotnosť:
1,5 kg/kus